() . . 7 , . . . , . . .
Copyright 2008 KISHAR.RU .
.