. . 118 . . . . . . 14 . 5 . .
  ,
Copyright 2008 KISHAR.RU .
.